html 5   wordpress mobile menu

Html 5 - WordPress Mobile Menu

  • Danh mục: Cửa hàng /Soure Code
  • |
  • Download: 6
  • |
  • Lượt xem: 749
Miễn phí

Thông tin mô tả

Với TapTap đặt ra để tạo ra Menu một cách dễ dàng để tùy biến điện thoại di động đầu tiên Plugin WordPress đơn đó sẽ là đủ linh hoạt để được sử dụng trên bất kỳ website nào.
 
Html 5 Tap Tap Download Free

Html 5 Tap Tap Download Free
Menu HTML 5 For Mobile

Menu HTML 5 For Mobile
Có thể là danh mục đầu tư của một sáng tạo hay một trang web công ty, pha trộn và kết hợp các phông chữ, cỡ chữ, biểu tượng, khoảng cách giữa các chữ, màu sắc, hình nền, vị trí, sắp xếp, v..v ..cho phép bạn nhanh chóng tạo ra một thực đơn mà là duy nhất của bạn.

Download ​A Super Customizable WordPress Mobile Menu
 
Tập tin : Menu Html 5 hỗ trợ website - Trình duyệt di động
Tải về : Trực tiếp
Dung lượng :173 KB