jquery   order now  mobile   plugin dat hang

Jquery - Order Now Mobile - Plugin đặt hàng

  • Danh mục: Cửa hàng /Soure Code
  • |
  • Download: 12
  • |
  • Lượt xem: 693
Miễn phí

Thông tin mô tả

OrderNow - Responsive (Mua hàng ngay hỗ trợ cho di động ) mẫu đặt hàng sẽ giúp để có được đơn đặt hàng từ các khách hàng dự án cho những người như các nhà phát triển website. Jequery này được hỗ trợ Paypal rất tốt . Jquery Order Now hỗ trợ cho chức năng đặt hàng mua hàng trong công nghệ thiết kế website.
Jquery Order Now  Support Mobile Download Free

Jquery Order Now  Support Mobile Download Free

Hỗ trợ :
Hight  Resolution - HTML - CSS * trình duyệt phổ thông IE + , Firefox , Chrome ..v..v...

Download Order Now Jquery
 
Tập tin : Jquery Order Now Responsive Order Form
Dung lượng : 850 Kb
Tải xuống : Trực tiếp
Sản phẩm của :Code Canyon