jquery plugin google maps

JQuery Plugin Google Maps

  • Danh mục: Cửa hàng /Soure Code
  • |
  • Download: 9
  • |
  • Lượt xem: 746
Miễn phí

Thông tin mô tả

JQuery Plugin Google Maps cho phép bạn nhúng bản đồ Google vào website và nó là tùy biến cao. Bạn có thể thiết lập vị trí, mức độ zoom, điều khiển zoom, loại bản đồ và nhiều hơn nữa. Bạn có thể dễ dàng đăng ký sự kiện tương tác người dùng. Bạn có thể tự điều chỉnh vị trí bản đồ với một địa chỉ hay tọa độ. Các phương pháp cắm cung cấp cho bạn cả hai tọa độ và địa chỉ đầy đủ có thể đọc được.
Các plugin sau các vật dụng ước jQuery UI và bạn có thể dễ dàng tạo ra một số trường hợp bản đồ với các tùy chọn khác nhau chỉ với vài dòng mã đơn dản trong ngôn ngữ lập trình website.

Jquery Plugin Google MapsJquery Plugin For Google Maps

Tính năng của Jquery Plugin Google Maps

Nhúng nhiều bản đồ với một dòng mã jQuery
Rất dễ dàng để sử dụng và thiết lập các tùy chọn bạn chỉ cần
Thiết lập kích thước bản đồ với CSS
Nhận tọa độ và địa chỉ đầy đủ khi người dùng kéo điểm đánh dấu trên bản đồ
Sử dụng HTML5 Geolocation để thiết lập bản đồ đến vị trí hiện tại của người dùng.
Thay đổi vị trí bản đồ năng động với các tọa độ hoặc địa chỉ
Kiểm soát các điều khiển zoom bản đồ, loại bản đồ, đánh dấu hoạt hình và nhiều hơn nữa
Cho phép không thể kéo bản đồ hoặc bản đồ tĩnh để hiển thị ra địa điểm tổ chức hoặc doanh nghiệp của bạn
Thêm danh hiệu đánh dấu một vị trí
Demo với ứng dụng tuyệt vời của các plugin kèm
Tài liệu hướng dẫn kỹ lưỡng với copy-paste ví dụ
Các mã nguồn là phù hợp với JSLint.
Sau các nguyên tắc thiết kế jQuery và jQuery UI và thực hành tốt nhất

Download Jquery Google Maps
 
Tập tin : Jquery Google Maps
Download : Trực tiếp 
Dung lượng : 50 Kb
Sản phẩm của :Code Canyon