scrips php   social networking platform v4 2

Scrips PHP - Social Networking Platform v4.2

  • Danh mục: Cửa hàng /Soure Code
  • |
  • Download: 14
  • |
  • Lượt xem: 1.116
Miễn phí

Thông tin mô tả

Crea8SOCIAL là một nền tảng mạng xã hội mà tổng các tính năng của nền tảng mạng xã hội phổ biến như facebook và twitter và cho rằng bản địa để nó như các tính năng cho phép nó để hiển thị thông tin (cho người sử dụng) về bất cứ liên kết bổ sung, hồ sơ có thể được redeesigned bởi người dùng , cộng đồng tạo ra và mời người khác tham gia cùng nhiều tính năng thú vị khác

Scrips PHP Social Networking Platform v4.2

Scrips PHP - Social Networking Platform v4.2 Download Free.
  


Hỗ trợ :

Các trình duyệt tương thích : IE7, IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome
Bao gồm các file :JS JavaScript, JavaScript JSON, HTML, XML, CSS, PHP, SQL
Khung phần mềm : Laravel
Phiên bản phần mềm PHP : 5.4, PHP 5.5, MySQL 4.x, 5.x MySQL

Download :Scrips PHP - Social Networking Platform v4.2
 
Tập tin : Scrips PHP - Social Networking Platform v4.2
Dung Lượng : 53.29 MB -  Zip *
Tải xuống : Fshare