mau don dang ky website tmdt

Mẫu đơn đăng ký website TMĐT

  • Danh mục: Cửa hàng /Ứng Dụng Khác
  • |
  • Download: 451
  • |
  • Lượt xem: 4.097
Miễn phí

Thông tin mô tả

Mẫu * Word đơn đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương Việt Nam . Thủ tục cần cho việc đăng ký website thương mại điện tử với bộ công thương.
Lưu ý bản mẫu cần được in ra đóng dấu bản scan mới có giá trị cho thủ tục đăng ký website thương mại điện tử
Xem thêm : Hướng dẫn đăng ký website với Bộ Công Thương.

Bản mẫu Mẫu đơn đăng ký website TMĐT

 
TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC 
-------

Số: ............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ………
 ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương
1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:
- Tên đăng ký: ISS GROUP ( thietkewebsite-iss.com)
- Tên giao dịch:
2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):
            Loại giấy phép/chứng nhận:
Số:                               Ngày cấp:                                Nơi cấp:
3. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức: ……………………………………………….
4. Tên và chức danh người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch thương mại điện tử:
5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: ………………………………..
6. Loại hình dịch vụ cung cấp trên website:
q Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
q Dịch vụ khuyến mại trực tuyến
q Dịch vụ đấu giá trực tuyến
q Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………………….)
7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website:
q Hàng điện tử, gia dụng
q Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng
q Ô tô, xe máy, xe đạp
q Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe
q Công nghiệp, xây dựng
q Thiết bị nội thất, ngoại thất
q Bất động sản
q Sách, văn phòng phẩm
q Hoa, quà tặng, đồ chơi
q Thực phẩm, đồ uống
q Dịch vụ lưu trú và du lịch
q Dịch vụ việc làm
q Dịch vụ khác
q Hàng hóa khác
8. Đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting: …………………………………………………………………………
9. Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của website:
10. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:                     Fax:                              Email:
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
- Lưu:
CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)
 

Bản VD : 
Thông tin mẫu đăng ký website TMĐT với Bộ Công Thương :
File : * Word -Zip
Download : Trực tiếp 
Dung lượng : 36Kb