html thiet ke web tin tuc   morasel news

HTML-Thiết kế web tin tức - Morasel News

  • Danh mục: Cửa hàng /Website Templates /HTML
  • |
  • Download: 83
  • |
  • Lượt xem: 1.030
Miễn phí

Thông tin mô tả

Morasel News HTMl thư viện HTML được thiết kế sẵn đáp ứng cho xu hướng thiết kế website tạp chí và tin tức ,nguồn căn bản ý tưởng biến đổi của các Codes và Design Web.
 
Morasel News - Html thiết kế website tạp  chí tin tức

Morasel News - Html thiết kế website tạp  chí tin tức

HTML Morasel đáp ứng thiết kế website cho các trang web tin tức và tạp chí, Morasel được xây dựng với thiết kế đơn giản và sạch sẽ để làm cho tạp chí trực tuyến của bạn dễ đọc và dễ điều hướng,HTML  Morasel xây dựng với HTML5, CSS3, và Twitter Bootstrap cơ cấu đầy đủ dễ chỉnh đổi theo hướng người dùng.
 
HTML hỗ trợ thiết kế website tin tức

HTML hỗ trợ thiết kế website tin tức

Với thiết kế tin tức tạp chi 4 cột HTML Morasel theo đúng phong cách thời đại và được nhiều nhà thiết kế tham khảo sử dụng nển tảng cấu trúc.

Thông tin tải xuống :
Tập tin : HTML Morasel News thiết kế website tin tức
Tải xuống : Trực tiếp
Unzip :* : IssGroup
Dung Lượng :4,02 MB